LKW KRANE

UDT

Od początku swojej działalności, firma LKW-KRANE współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego. Zdobyte przez nas doświadczenie i wiedza poparte są szeregiem uprawnień, nadanymi przez UDT. Posiadamy uprawnienia w zakresie montażu, napraw, konserwacji i modernizacji urządzeń objętych dozorem technicznym.

W ramach naszej działalności dla UDT podejmujemy się różnorodnych zadań, takich jak:

Nasza współpraca z UDT stanowi fundament naszych działań, zapewniając naszym klientom pewność, że świadczone przez nas usługi są wykonywane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi normami.

Nasze uprawnienia UDT

Uprawnienie do modernizacji podestów ruchomych, żurawi przenośnych, dźwigników

Uprawnienie do naprawy żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych

Uprawnienie - technologia i spajanie metali

W ramach naszych relacji z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT), prowadzimy kompleksową dokumentację techniczną, która obejmuje:

 • Instrukcje obsługi: Precyzyjne wytyczne ułatwiające bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzeń.

 • Schematy hydrauliczne: Szczegółowe plany przedstawiające układy hydrauliczne, ułatwiające lokalizację i usuwanie usterek.

 • Diagramy udźwigów: Dokumentacja prezentująca maksymalne obciążenie oraz charakterystykę udźwigu urządzenia, gwarantująca pełną kontrolę nad bezpieczeństwem pracy.

 • Obliczenia stateczności pojazdów: Precyzyjne wyliczenia zapewniające stabilność i bezpieczeństwo pojazdów podczas pracy z urządzeniami.

W swoich archiwach posiadamy: instrukcje obsługi, schematy hydrauliczne, diagramy udźwigów, rysunki techniczne i wymiarowe do większości żurawi przenośnych, jakie można spotkać na terenie naszego kraju.

Nasza kooperacja z UDT obejmuje również badania konstrukcji maszyn objętych Dozorem Technicznym, takie jak:

 • Badania odbiorcze UDT: Procedury kontrolne sprawdzające, czy urządzenia spełniają wszystkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa przed przekazaniem ich do użytku.

 • Badania okresowe UDT: Regularne przeglądy mające na celu zapewnienie, że urządzenia pozostają w odpowiednim stanie technicznym i spełniają wymagania bezpieczeństwa.

 • Badania doraźne UDT: Wykonywane w sytuacjach awaryjnych lub po zmianie użytkownika, w celu sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Dodatkowo wykonujemy także:

 • Przeglądy konserwacyjne urządzeń objętych dozorem: Regularne kontrole mające na celu utrzymanie urządzeń w odpowiednim stanie technicznym oraz zapewnienie ich bezawaryjnej pracy.
 • Pomagamy w rejestracji nowych UTB, a także tych, które zostały sprowadzone z zagranicy nawet, gdy nie posiadają żadnej dokumentacji technicznej,
 • Wykonujemy protokoły kontrolne do UDT, poświadczenia montażu, poświadczenia zbadania
 • Wykonujemy protokoły wykorzystania RESURSU
 • Przeprowadzamy przeglądy specjalne maszyn, których RESURS został przekroczony
 • Wykonujemy odczyty czasu pracy maszyn z elektronicznymi ogranicznikami udźwigu na potrzeby udokumentowania przebiegu eksploatacji (RESURS)

Wykonujemy przeglądy konserwacyjne urządzeń objętych dozorem m.in.:

 • Żurawie przenośne
 • Żurawie samojezdne
 • Podnośniki – podesty koszowe
 • Klapy – windy samochodowe
 • Dźwigniki – hakowce, bramowce

Dzięki kompleksowej dokumentacji technicznej oraz regularnym badaniom UDT, zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo i efektywność w użytkowaniu urządzeń.