ul. Klonowa 1, 76-031 Mścice

UDT

Od początku swojej działalności, firma LKW-KRANE współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego. Zdobyte przez nas doświadczenie i wiedza poparte są szeregiem uprawnień, nadanymi przez UDT. Posiadamy uprawnienia w zakresie montażu, napraw, konserwacji i modernizacji urządzeń objętych dozorem technicznym. W ramach działalności UDT zajmujemy się m.in.:

– Dokumentacje techniczne UDT.

Instrukcje obsługi,

Schematy hydrauliczne,

Diagramy udźwigów,

Obliczenia stateczności pojazdów

– Badania odbiorcze UDT.

– Badania okresowe UDT.

– Badania doraźne UDT (np. po wypadku, po poważnej awarii, po zmianie użytkownika).

– Przeglądy konserwacyjne urządzeń objętych dozorem.

Żurawie przenośne

Żurawie samojezdne

Podnośniki – podesty koszowe

Klapy – windy samochodowe

Dźwigniki – hakowce, bramowce